ANEKS 2 UGOVORA O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE ŠLJUNKA NA LOKACIJI ''JASENICA-DUGE NJIVE'' GRAD MOSTAR
UGOVOR O KONCESIJI ZA ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU ELEKTROENERGETSKOG POSTROJENJA FONONAPONSKE ELEKTRANE SLIPČIĆI 992,00kW, GRAD MOSTAR
UGOVOR O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKOG KAMENA KREČNJAKA NA LOKALITETU ''MUKOŠA'', GRAD MOSTAR
ANEKS 2. UGOVORA O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE DOLOMITA I KREČNJAKA NA LOKALITETU "ZUKULJA" GRAD MOSTAR
UGOVOR O KONCESIJI ZA ZEMLJIŠTE ZA IZGRADNJU VJETROELEKTRANE PLOČNO, GRAD MOSTAR
UGOVOR O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKOG KAMENA GABRA NA LOKALITETU ''FINDIK'', OPĆINA JABLANICA
UGOVOR O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE VAPNENCA KAO TEHNIČKO-GRAĐEVINSKOG KAMENA NA LOKALITETU ''REPINAC'' KOD IVANICE, OPĆINA RAVNO
ANEKS UGOVORA O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE DOLOMITA IKREČNJAKA NA LOKALITETU ''ZUKULJA'', GRAD MOSTAR
UGOVOR O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE TEHNIČKOG KAMENA KREČNJAKA NA LOKALITETU ''BIJELA'', GRAD MOSTAR
UGOVOR O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE DOLOMITA NA LOKALITETU "PODOROŠAC", OPĆINA KONJIC
UGOVOR O KONCESIJI za eksploataciju mineralne sirovine tehničkog građevinskog kamena u ležištu krečnjaka na lokalitetu „Razdolje“, Grad Mostar
UGOVOR O KONCESIJI za eksploataciju mineralne sirovine dolomita i krečnjaka na lokalitetu ''Zukulja'', Grad Mostar
ANEKS BR. 2 UGOVORA O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE BOKSITA NA LEŽIŠTU ''JASENJANI'', GRAD MOSTAR
UGOVOR O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE DOLOMITA NA LEŽIŠTU ''PODBOR'', LOKALITET ''KOLIVRET'', OPĆINA PROZOR-RAMA
Aneks 3 na Ugovor o koncesiji između Vlade HNK i Elektroprivrede BiH
UGOVOR o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine krečnjaka kao tehničko-građevinskog kamena na lokaciji Radimlja-Zasjeci kod Hodova, Općina Stolac
UGOVOR O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE BOKSITA NA LEŽIŠTU ''JASENJANI'' GRAD MOSTAR
UGOVOR O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE ŠLJUNKA NA LOKACIJI ''JASENICA-DUGE NJIVE'' GRAD MOSTAR
UGOVOR O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE DOLOMITE NA LOKALITETU ''TUNEL'' NA PODRUČJU OPĆINE KONJIC
ANEKS 1 UGOVORA O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE DOLOMITE NA LOKALITETU ''TUNEL'' NA PODRUČJU OPĆINE KONJIC

Ostali dokumenti

STRATEGIJA RAZVOJA HNK ZA PERIOD 2017.-2020. GODINA
ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH PODRŠKI KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI USLOVE ZA DODJELU NOVČANE PODRŠKE-MODEL KAPITALNIH/INVESTICIJSKIH ULAGANJA-SUBVENCIONIRANJE NABAVKE NOVIH MOTOKULTIVATORA I PRIKLJUČAKA
ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH PODRŠKI KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI USLOVE ZA DODJELU NOVČANE PODRŠKE-ANIMALNA PROIZVODNJA-POTPORA HRANIDBE U OVČARSTVU I KOZARSTVU
ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH PODRŠKI KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI USLOVE ZA DODJELU NOVČANE PODRŠKE-BILJNA PROIZVODNJA-PROIZVODNJA PRESADNICA POVRĆA I LJEKOVITOG BILJA
ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH PODRŠKI KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI USLOVE ZA DODJELU NOVČANE PODRŠKE-BILJNA PROIZVODNJA-PROIZVODNJA POVRĆA U PLASTENICIMA
ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH PODRŠKI KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI USLOVE ZA DODJELU NOVČANE PODRŠKE-BILJNA PROIZVODNJA-PROIZVODNJA MALINE
ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH PODRŠKI KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI USLOVE ZA DODJELU NOVČANE PODRŠKE-BILJNA PROIZVODNJA-PROIZVODNJA SMILJA