1.088.000,00 KM ZA VANSUDSKE NAGODBE

1.088.000,00 KM ZA VANSUDSKE NAGODBE

Danas je Ministarstvo finansija HNK,  nakon  provedenih procedura i na osnovu usvojenih odluka Vlade, na račune korisnika uplatilo  1.088.000,00 KM na ime  vansudskih nagodbi.

Tim povodom, dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade HNK je istaknuo kako je današnja uplata je još jedan značajan korak ka konačnom rješenju toga naslijeđenog i finansijski iznimno zahtjevnog problema, kojega je Vlada čvrsto odlučila riješiti.
''Podsjetiti ću na to da je tokom 2017. godine Vlada za tu namjenu izdvojila i uplatila oko 4 miliona KM, a jednak iznos planiran je i u Budžetu za 2018. godinu'', kazao je premijer Herceg.

Danas je, takođe, izvršena uplata i svim korisnicima koji se putem granta sufinansiraju ili finansiraju iz Budžeta HNK.

Postupajući u skladu sa Zaključkom usvojenom na sastanku premijera Vlade i ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta s rektorima Sveučilišta i Univerziteta u Mostaru,  danas su na račune tih visokoškolskih ustanova uplaćene dvije mjesečne tranše u iznosu  1.283.333,33 KM.