NAJAVA: 84. SJEDNICA VLADE HNK

NAJAVA: 84. SJEDNICA VLADE HNK

U srijedu, 29. augusta 2018. godine u 8:30 sati u dvorani zgrade Vlade HNK bit će održana 84. sjednica Vlade.

Na dnevnom redu su, uz ostalo: Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta na prijedlog organizacijskih shema za škole na području HNK, Odluka o davanju saglasnosti na Prijedlog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika iz djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja na području HNK, Informacija o provedbi Kolektivnih ugovora u zdravstvu u HNK, te Izvještaj o izvršenju Budžeta HNK za razdoblje od 1.1. do 30.6.2018. godine.