POTPISAN SPORAZUM SA SINDIKATIMA

POTPISAN SPORAZUM SA SINDIKATIMA

MOSTAR, 18. maja 2012. – U dvorani zgrade Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona potpisan je Sporazum između Vlade i predstavnika sindikata korisnika Budžeta.
Danas potpisani Sporazum predviđa da će se za mjesec april 2012. godine isplatiti plata umanjena za 7%, bez drugih umanjenja, a iznos sredstava za koji je bila umanjena plata za mjesec april isplatit će se uz platu za mjesec maj ili najkasnije do isplate regresa za 2012. godinu, u skladu sa člankom 12. Zakona o izvršenju Budžeta.

Također, Sporazumom je definisano da će se kroz Ekonomsko-socijalno vijeće nastaviti stalni dijalog o svim pitanjima i temama socijalnih partnera. U skladu sa člankom 12. Zakona o izvršenju Budžeta HNK za 2012. godinu, Operativni plan za svaki naredni mjesec 2012. godine će se usuglašavati na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća, uzimajući u obzir tačku 3. Sporazuma i isplate grantova, kao i procjenu priliva sredstava u Budžet zasnovanu na pokazateljima Uprave za neizravno oporezivanje.

Vlada i predstavnici sindikata dogovorili su da će u roku od mjesec dana u zajedničkom dijalogu sa sindikatima prosvjete riješiti sva otvorena pitanja oko mentorstva i drugih stečenih prava, te ubrzati i zajednički raditi na izradi zakona koji regulišu pitanja iz radno-pravnog statusa.