PREMIJER LASIĆ ODRŽAO SASTANAK SA SANNINOM I BRESSO

PREMIJER LASIĆ ODRŽAO SASTANAK SA SANNINOM I BRESSO

MOSTAR; 21. maja 2012. -  Premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Denis Lasić, jučer se u svom uredu sastao s generalnim direktorom Generalnog Direktorija za proširenje pri Europskoj Komisiji Stefanom Sanninom i predsjednicom Odbora regija EU Mercedes Bresso i njihovim saradnicima.

Premijer Lasić predstavio je rad Vlade, te istaknuo kako je cilj Vlade učiniti sve da već sljedeće godine Budžet ima i razvojnu dimenziju, čime bi se omogućio snažniji razvoj privrede.

Tema razgovora bile su i ukupne političke prilike u BiH, saradnja i koordiniranje rada između viših razina vlasti i kantonalne vlasti, te mogućnosti koje otvara intenzivnija saradnja s Odborom regija EU-a.

Gosti su premijeru Lasiću zahvalili na srdačnom prijemu, te izrazili nadu za nastavkom dobre saradnje predstavnika Odbora regija EU-a  i Vlade HNK.