PRIVLAČENJE INVESTICIJA I DOPRINOS PRIVREDNOM RAZVOJU KANTONA

PRIVLAČENJE INVESTICIJA I DOPRINOS PRIVREDNOM RAZVOJU KANTONA

Ajdin Teletović i Željko Laketić, ministri u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona primili su u radno-konsultativni posjet predstavnike preduzeća Komar-Tvornica gipsa z.d.d. iz Donjeg Vakufa, vodećeg proizvođača gipsa u ovom dijelu Evrope.

Tokom sastanka koji je održan u zgradi  Vladi HNK razgovaralo se o mogućnostima investiranja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a posebno o zakonskoj proceduri dodjele koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina za što su zainteresovani i u preduzeću „Komar“. Naime, ovo bosanskohercegovačko preduzeće iskazalo je interes za sticanje koncesijskog prava na eksploataciju prirodnog sirovog gipsa iz ležišta na području Sovića, općina Jablanica što su na današnjem sastanku potvrdili i generalni direktor Verem Akif-Ćifo i član uprave Samir Terzić.

Ministri Teletović i Laketić pozdravili su ovu investicijsku inicijativu naglašavajući daje osnovni cilj Vlade HNK privlačenje investicija i doprinos privrednom razvoju Kantona. „Zakonski  okvir u oblasti koncesija uspostavljen je upravo s ciljem privlačenja investicija. Kada je u pitanju realizacija investicija i u našem je interesu da postupak za dodjelu koncesija ne bude previše komplikovan, skup ni dugotrajan“, kazao je ministar Teletović naglašavajući da se ekonomski interesi  ipak ne smiju i neće stavljati ispred općih okolišnih interesa odnosno utjecaja na okoliš bilo koje pa i ove potencijalne investicije pri čemu je, uz mišljenje struke, jako bitno i mišljenje lokalne zajednice.

Upravo u ime lokalne zajednice na današnjem radno-kosultativnom sastanku učestvovao je i Salem Dedić, načelnik općine Jablanica  koja je službenim pismom podržala ovu inicijativu preduzeća Komar-Tvornica gipsa z.d.d. iz Donjeg Vakufa, a svi učesnici sastanka usaglasili su se da se tokom sljedećih dana nastave razgovori i saradnja oko ovih pitanja.