REKTORI TOMIĆ I ZLOMUŠICA U VLADI HNK

REKTORI TOMIĆ I ZLOMUŠICA U VLADI HNK

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i dr. sc. Rašid Hadžović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta razgovarali su danas  s dr. sc. Zoranom Tomićem, rektorom Sveučilišta u Mostaru i dr. Elvirom Zlomušicom, rektorom Univerziteta ''Džemal Bijedić'' Mostar.

Rektori su premijera Hercega i ministra Hadžovića upoznali sa stanjem u visokom obrazovanju u Kantonu, planovima i perspektivama te dvije visokoškolske institucije kojima su na čelu.
Izrazili su zahvalnost Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona, premijeru i resornom ministru na razumijevanju za njihove potrebe i redovnom finansiranju preuzetih obaveza, ističući kako je takav odnos doveo do stabilnosti, ali su ukazali i na potrebu većih izdvajanja, jer postojeći iznosi nisu dostatni da bi te visokoškolske ustanove mogle ići u korak s visokim ustanovama u okruženju.
Rekli su, takođe, kako i sami iznalaze modele i načine koji pomažu osigurati  sredstva za funkcionisanje visokog obrazovanja.
Tokom razgovora, rektori su istaknuli u to kako će zajednički imenovati komisiju koja će napraviti temeljitu analizu Zakona o visokom obrazovanju, te predložiti eventualne izmjene, a sve s ciljem poboljšanja kvalitete i  prihvaćanja evropskih standarda kada je u pitanju proces visokog obrazovanja.
Istaknuli su kako ih raduje činjenica da su i resorni ministar i premijer Vlade njihovi kolege - sveučilišni profesori i kako će sigurno i zbog te činjenice i dalje razumjeti njihove potrebe i podržavati  nastojanja da visoko obrazovanje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu bude  prepoznatljivo po svojoj kvaliteti i izvrsnosti.

Premijer Herceg i ministar Hadžović  naglasili su kako je  iz više  konkretnih primjera vidljivo kako  je obrazovanje, a osobito visoko,  u samom vrhu prioriteta  Vlade. 
Dodali  su i to kako je, zahvaljujući  Sveučilištu i Univerzitetu, Mostar istinski  studentski grad u kojemu, tokom akademske godine, boravi hiljade studenata.

''Želimo li ići u korak s razvijenim zemljama Evrope, izdvajanja za visoko obrazovanje i nauku ne smiju biti trošak, nego najbolja investicija u našu  i budućnost onih koji dolaze.
Moramo učiniti sve kako bismo pronašli način da umanjenja udara na studentski standard i osiguranja sredstava za nesmetano funkcionisanje visokog obrazovanja.   Na tom tragu, Vlada je činila  i čini ozbiljne pomake. Podsjetiti ću na to, da uz redovna mjesečna izdvajanja iz Budžeta za Sveučilište i Univerzitet, mi  za oko 1650 studenata osiguravamo stipendije i sufinansiramo smještaj u studentske domove. Takođe, učinit ću sve da zaživi inicijativa - koju sam ranije potaknuo -  da sinergijskim djelovanjem općina, Grada Mostara, Kantona i drugih nivoa vlasti, u vremenu pred nama, osiguramo subvencionisanje smještaja i stipendije svim studentima iz našeg kantona'', rekao je premijer Herceg, dodavši:  ''Ministar Hadžović i ja danas smo razgovarali s rektorima, ali i s našim kolegama profesorima, te nam je zbog toga bilo lakše razumjeti poteškoće s kojima se susreću kao prvi ljudi Sveučilišta i Univerziteta. Naša podrška, kako lična tako i Vlade, nikada nije bila upitna. U  nama su do sada imali istinskog partnera, a  naša je obaveza   nastaviti podupirati razvoj Sveučilišta i Univerziteta - kao nositelja odgovorne zadaće u našem društvu'', zaključio je premijer Herceg.

Prihvaćen je zaključak da se ovakvi  sastanci  redovno održavaju  kako bi bilo razmatrano stanje u visokom obrazovanju u Kantonu i preduzete aktivnosti na dobrobit studenata, profesora i visokoga obrazovanja u cijelosti.
Dogovoreno je i da narednih dana Sveučilištu i Univerzitetu budu uplaćene po dvije tranše u  ukupnom iznosu 1.283.333,33 KM.