SKUPŠTINA USVOJILA ZAKON O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA U HNK

SKUPŠTINA USVOJILA ZAKON O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA U HNK

Na jučerašnjoj, XXXII. sjednici Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Zakon o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK.

Oliver Soldo, ministar za pitanja boraca obrazlažući Zakon pred skupštinskim delegatima istaknuo je kako od novog Zakona očekuje realnu osnovu za ostvarivanje prava boraca. Istaknuto je kako je Zakon u cijelosti usklađen sa svim zakonima donesenim od 2006. godine, a tiču se prava boraca i članova njihovih porodica. Ovim zakonom  preciznije se definiše zbrinjavanje boračke populacije, a tiče se stanova u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i Kantona.
Takođe, istaknuto je kako će za realizaciju predviđenih dopunskih prava boraca u Budžetu za 2019. godinu biti osigurano 2.5 miliona  KM.
''Kada je u pitanju Zakon o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u našem kantonu, posebno smo vodili računa o stambenom zbrinjavanju, zapošljavanju boraca i članova njihovih porodica, te o pojačanoj  zdravstvenoj zaštiti'', kazao je ministar Soldo.

Na sjednici su, također, usvojeni: Zakon o zaštiti od buke, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama HNK, Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu HNK i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima HNK.

Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama s tarifom. Izmjenama ovog Zakona vrši se ciljano smanjenje visine sudskih taksi za 50 posto prilikom upisa u sudski registar, što bi  trebalo pozitivno uticati na poslovanje, investicije, rasterećenje obaveza poslovnih subjekata, kao i povećanja konkurentne sposobnosti privrednih subjekata.  

Delegati su usvojili i Odluku o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta HNK za 2017. godinu i Odluku o usvajanju Izvještaja o izvršenju tekuće rezerve Budžeta HNK za 2017. godinu.

Skupština je usvojila i Zaključak da Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona Skupštini dostavi: Informaciju o provođenju preventivnog programa ranog otkrivanja karcinoma dojke i nabavke mobilnog mamografa, Informaciju o stanju sigurnosti i Informaciju o stanju u turizmu u HNK.