SPLIT: PREMIJER HERCEG UČESTVOVAO NA KONFERENCIJI O TEMI: ''MEHANIZAM UNIJE ZA CIVILNU ZAŠTITU''

SPLIT: PREMIJER HERCEG UČESTVOVAO NA KONFERENCIJI O TEMI: ''MEHANIZAM UNIJE ZA CIVILNU ZAŠTITU''

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i Eugen Ćubela, direktor Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK danas su učestvovali na Konferenciji o temi: ''Mehanizam Unije za civilnu zaštitu'' (UCOM) održanoj u Splitu.

Konferencija koju je organizirala Željana Zovko, zastupnica u Evropskom parlamentu, okupila je niz relevantnih stručnjaka s područja civilne zaštite iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

U obraćanju prisutnima, premijer Herceg istaknuo je kako Vlada putem Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo ulaže velike napore i sredstva kako bi osigurala  efikasnu zaštitu građana i imovine. Svoje napore na tom tragu čini u skladu sa najboljim evropskim praksama oslanjajući se na tri ključna faktora: prevenciju, pripravnost i odgovor.

„Na osnovu odluke Skupštine i Vlade HNK,  kantonalna Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo krenula je u projekat izgradnje Operativnog centra civilne zaštite radi osiguranja efikasne organizacije, funkcioniranja i upravljanja sistemom u prirodnim i drugim nesrećama. Projekat treba stvoriti i potpune pretpostavke za izgradnju sistema za komunikacijsku i informacijsku podršku Operativnog centra civilne zaštite HNK s tehničko-tehnoloških i organizacijskih aspekata i rješenja.
U izgradnju Operativnog centra civilne zaštite HNK do sada je, uz podršku Vlade HNK, utrošeno preko 600.000,00 KM (306.000,00 €). Kroz prve dvije faze projekta  urađeni su svi građevinski radovi i potrebne instalacije, te nabavka dijela IT opreme.
Za dovršetak samog projekta potrebno je još oko 500.000,00 KM (255.000,00 €), koje bi bile utrošene na nabavku preostalog dijela IT opreme, te izgradnju i instalaciju potrebnog software-a kao i uspostavu radio veze na području cijelog Kantona.
Krajnji rezultat treba biti izgradnja Centra 112 po modelu država članica Evropske unije, kojim se omogućuje efikasno integriranje različitih podsustava žurne (hitne) pomoći u integralni, efikasan sistem potpomognut sofisticiranom komunikacijskom, informatičkom i logističkom podrškom. Prema informacijama kojima raspolažemo, Ministarstvo sigurnosti BiH u potpunosti je  realiziralo uspostavljanje Operativno komunikacijskog centra 112 na lokacijama u Sarajevu i u Tuzli u ukupnoj vrijednosti od preko 4.200,000,00 KM (2,15 miliona €).
Iako je Upravi za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK,  u ranije vođenim razgovorima s rukovodećim službenicima iz Ministarstva sigurnosti BiH, bila obećana podrška u izgradnji i razvoju kantonalnog Operativno komunikacijskog centra, do danas ništa o toga nije realizovano. Ukupna uložena sredstva u adaptaciju prostorija i nabavku opreme su iz vlastitih sredstava Uprave, odnosno Budžeta HNK, uz svesrdnu pomoć Vlade HNK'', rekao je premijer Herceg.
Govoreći o osiguranju boljih uslova za pravovremeno preventivno djelovanje, odnosno smanjenje utroška resursa za gašenje i smanjenje šteta prouzrokovanih učestalim požarima, premijer  Herceg je istaknuo kako je Vlada HNK prinuđena razmišljati i o organizaciji zračnih protupožarnih snaga, koje bi bile u sastavu kantonalne Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo, te osiguranju sredstva za nabavku navalnog aviona za gašenje požara.
''BiH u okviru svojih oružanih snaga ima samo dva helikoptera Mi-8 koji imaju mogućnost gašenja iz zraka, te u sezoni požara, nažalost, ne mogu zadovoljiti povećane potrebe gašenja na području BiH. K tomu, izrazito visoke temperature negativno utječu na mogućnost njihove upotrebe te im je aktivnost, uglavnom, ograničena na jutarnje i večernje sate.
Ako se tomu pridoda i definisana, ali vrlo komplicirana procedura angažovanja zračnih snaga BiH jasno je zašto smo proteklih godina imali veliki broj slučajeva da se na nepristupačnom terenu mali požari, zbog zakašnjele reakcije, pretvaraju u velike požare koji su prouzrokovali višemilionske štete na šumama, šumskom i poljoprivrednom zemljištu, te materijalnim i drugim dobrima.
Te bi štete svakako bile daleko veće da svih ovih godina nismo imali prekograničnu pomoć Protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne odbrane na čemu od srca zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske ali i hrvatskim pilotima koji su pokazali kako su pravi virtuozi, jer su  zahvaćali vodu s relativno uskog vodnog područja što je prema nekim mišljenjima u BiH, uz nedostatak sredstava, jedna od glavnih prepreka da BiH dobije vlastite hidroavione za gašenje požara iz zraka'', dodao je premijer Herceg.
''Prirodne nepogode ne poznaju administrativne i državne granice, tako niti saradnja na području civilne zaštite ne smije i ne bi trebala poznavati granice. Dobar primjer uspješne saradnje predstavlja lani okončani IPA projekat HOLISTIC koji je, uz HNK i hrvatske županije, obuhvatio i partnere iz cijelog Jadranskog područja, a realizacijom njegovih aktivnosti postignut je značajan napredak u prevenciji požara. Na tom modelu, uvjeren sam kako možemo, uz podršku EU nastaviti i dalje raditi neumorno na zaštiti naših građana, njihovih života i imovine'', zaključio je premijer Herceg, upućujući poziv na još aktivniju saradnju, naglašavajući kako je Vlada HNK spremna i dalje biti siguran i pouzdan partner u svim programima saradnje.

Na marginama konferencije, premijer Herceg sastao se s Christosom Stylianidesom, povjerenikom za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Unije, s kojim je razgovarao o evropskom putu Bosne i Hercegovine i mogućnostima korištenja EU fondova, osobito u oblasti civilne zaštite, te o mogućem angažovanju pričuvnih resursa civilne zaštite na evropskoj razini (rescEU) na području Hercegovine.

Eugen Ćubela, direktor Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo  HNK je tokom rasprave ukazao na trenutačne probleme s kojima se susreće Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK.
„Uprava prati stanje zaštite i spašavanja na području cijelog Kantona, te pravovremeno predlaže preduzimanje određenih mjera i aktivnosti za jačanje sistema zaštite i spašavanja. Takođe,  preduzima mjere iz svojih  ovlasti, potiče i usmjerava aktivnosti svih kantonalnih organa uprave na izvršavanju poslova zaštite i spašavanja iz njihove mjerodavnosti.
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo u proteklom je periodu neophodnom opremom  opremila službe za zaštitu  i spašavanje, kako bi mogle djelovati u provođenju mjera zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara, kada se dogodi prirodna i druga nesreća.
Unatoč tomu, snage zaštite i spašavanja nisu u potpunosti i u skladu s  propisanim standardima opremljene sredstvima i opremom,  na čemu Uprava intenzivno radi.
U narednom periodu, a u skladu sa Planom korištenja sredstava posebne naknade, Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo nastaviti će aktivnosti u svezi s opremanjem organiziranih snaga za zaštitu i spašavanje, te obučavanjem istih“ , rekao je direktor Ćubela.

Inače, na Konferenciji su sudjelovali  Christos Stylianides, povjerenik za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Unije, Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova RH, Zdravko Jakop, državni tajnik, Ministarstvo obrane, Blaženko Boban, župan  Splitsko-dalmatinske županije, Nino Vela, zamjenik  gradonačelnika Grada Splita, Ante Sanader, predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice, Dragan Lozančić, ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje RH, Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik, Vinko Prizmić, pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja  i mnogi drugi.