VLADA HNK: SAGLASNOST NA PRIJEDLOG KOLEKTIVNOG UGOVORA U OBLASTI ZDRAVSTVA

VLADA HNK: SAGLASNOST NA PRIJEDLOG KOLEKTIVNOG UGOVORA U OBLASTI ZDRAVSTVA

Na današnjoj, 82. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Izvještaj o izvršenju Budžeta HNK za period od 1.1. do 31.3.2018. godine. Javni prihodi i primici Hercegovačko-neretvanskog kantona za period od 1.1 do 31.3.2018. godine ostvareni su u iznosu 96,79% u odnosu na plan prihoda, dok su ukupni ostvareni rashodi za isti period  iznosili 84,44%. Obrazlažući Izvještaj o izvršenju Budžeta, istaknuto je kako se iz pokazatelja može nedvojbeno konstatirati da je Budžet za 2018. godinu realno planiran.
Takođe, ukazano je na realno i racionalno trošenje budžetskih sredstava, što doprinosi redovitosti svih plaćanja iz Budžeta i činjenicu da se plate budžetskim korisnicima isplaćuju do desetog, a ostala plaćanja do petnaestog u mjesecu.
Vlada je, takođe, usvojila i Zaključak o usklađivanju rashoda s prihodima za period od 1.7. do 31.7.2018. godine i operativni plan za mjesec juli.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području HNK kao i uslovima i roku primjene. Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade sutra će potpisati Kolektivni ugovor s predstavnicima sindikata.

U okviru nastavka procesa nabavke poslovnog prostora Hotel ''ERO'', Vlada je usvojila Odluku o kreditnom zaduženju kod Razvojne banke BiH za iznos od 11 miliona KM, s rokom otplate 5 godina i kamatnom stopom 2,5%. Na ovaj način, Vlada će vrlo povoljno osigurati sredstva potrebna za završetak procesa kupovine.

Vlada je donijela Odluku o dodjeli novčanih sredstava iz Budžeta HNK za 2018. godinu za sufinansiranje Projekta „Nabavka i ugradnja videonadzornog sistema snimanja javnih cesta i javnih površina na području naselja Međugorje-Bijakovići, općina Čitluk“ u iznosu 30.000,00 KM.

Iz resora Ministarstva za pitanja boraca, Vlada je donijela niz Odluka: Odluku o odobravanju   novčanih sredstva iz Budžeta HNK za 2018. godinu za obilježavanje značajnih datuma, Odluku o odobravanju novčanih sredstava  za pokrivanje troškova ekshumacije poginulog borca,  Odluku o odobravanju novčanih sredstava za izgradnju spomen obilježja, te Odluku o odobravanju novčanih sredstva za pokrivanje troškova liječenja boraca i članova njihovih porodica za koje je osigurala 22. 246,00 KM.

Takođe, Vlada je donijela i Odluku kojom dva putnička automobila u vlasništvu Ministarstva  za pitanja boraca dodjeljuje ustanovi „Centar za socijalni rad Grada Mostara “ i  „Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HR HB“ Mostar.
S ciljem konačnog rješenja kvalitetnog napajanja električnom energijom područja Blidinje – Risovac – Mluša na području općine Prozor-Rama i Jablanica, Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dalekovoda DV 35 kV.

Vlada je usvojila i Izvještaj o radu inspektorata Ministarstva privrede za period od 1.1. do 30.6.2018. godine, u kojem su istaknute najčešće pojave kršenja propisa i problema u pojedinim područjima nadzora, te dati prijedlozi za poboljšanje efikasnosti. Ukazano je na potrebu još snažnije saradnje s drugim nadležnim organima.

Usvojen je i Izvještaj o planu i realizaciji proljetne sjetve za 2018. godinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Iz prikupljenih podataka vidljivo je kako je ukupna sjetvena površina u proljetnom roku 2018. veća za 94ha nego u 2017. godini.  Povećanje se najvećim dijelom odnosi na grupu povrtnih kultura.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila i Odluku o iznosu najniže plate za zaposlenike koji primaju platu direktno iz Budžeta HNK. Odlukom je utvrđeno da najniža plata u 2018. godini iznosi 521,40 KM.