Arhiv HNK

direktor Mumin Isić
Rođen 3. januara 1957. godine u Mostaru. Osnovu i srednju školu završio u Mostaru. Na Pravnom fakultetu Univerziteta ''Džemal Bijedić'' stekao stručnu spremu diplomiranog pravnika. Radio je kao poslovni sekretar u RO. ''Zlatka Vuković'', te kao stručni saradnik u Okružnom tužilaštvu i u organima uprave Općine Mostar. Obavljao je dužnosti sekretara Izvršnog odbora Općine Mostar, koordinatora za upravu u Kriznom štabu Općine Mostar, pomoćnika ministra za upravu u Ministarstvu pravosuđa i uprave HNK i Načelnika za urbanizam Grada Mostara. Dužnost ministra u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave obavljao je u dva mandata, nakon čega je postavljan na mjesto savjetnika u Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoline. Oženjen, otac dvoje djece.

Kontakt podaci

Adresa Telefonski brojevi E-mail Fax
Trg 1. maja 17
88 000 Mostar
036/551-047 arhivhnkz@bih.net.ba 036/551-047
Opis poslova:

Arhiv Hercegovačko-neretvanskog kantona je ustanova u kojoj se evidentira, preuzima, sređuje, obrađuje i daje na korištenje arhivska građa. Arhivskom građom se smatra sav izvorni i reproducirani (pisan, crtan, štampan, snimljen ili na bilo koji drugi način zabilježen) dokumentacijski materijal koji je od značaja za historiju i druge znanstvene oblasti, a nastao je kao rezultat rada državnih organa, ustanova, društava, porodice i pojedinaca, bez obzira kad i gdje.