Sekretar Vlade HNK

Tajnik Vlade
Sekretar Mirsada Šuta
Rođena 1.10.1956. godine u Jablanici. Osnovnu školu završila u Trebinju, a Gimnaziju i Pravni fakultet završila u Mostaru 1979. god. Profesionalno iskustvo: Preduzeće „ALUMUNIJ“ d.d. Mostar; nevladine organizacije; kantonalni biro za pružanje pravne pomoći; Agencija za privatizaciju Hercegovačko-neretvanskog kantona. Od 2001.godine imenovana za sekretara Vlade HNK. Udana i majka dvoje djece.

Kontakt podaci

Adresa Telefonski brojevi E-mail Fax
S.Radića 3a.
88000, Mostar
036 324-036 strucna.sluzba.vlade@gmail.com 036 324-037
Opis poslova