UPUTSTVO ZA PRIMJENU ZAKONA O ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM
ZAKON O ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE HNK
PRAVILNIK O SASTAVU I NAČINU RADA LJEKARSKIH KOMISIJA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ SOCIJALNE ZAŠTITE HNK
UPUTSTVO O VOĐENJU EVIDENCIJE O KORISNICIMA I PRUŽANJU USLUGA U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE HNK
PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA HNK
PRAVILNIK O OCJENJIVANJU SPOSOBNOSTI I RAZVRSTAVANJE DJECE OMETANE U FIZIČKOM ILI PSIHIČKOM RAZVOJU HNK
UPUSTVO ZA PRIMJENU ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI HNK
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI HNK
ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI
ZAKON O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI
ZAKON O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA
ZAKON O IZVRŠENJU BUDŽETA HNK ZA 2014. GODINU
NACRT ZAKONA O UPORABI ZNAKOVNOG JEZIKA U HNK
ZAKON O GRAĐENJU
ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU
PREDNACRT ZAKONA O POSREDOVANJU U ZAPOŠLJAVANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI NEZAPOSLENIH OSOBA U HNK
PREDNACRT ZAKONA O RADU
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KANTONALNOJ AGENCIJ ZA PRIVATIZACIJU
ZAKON O PRIJENOSU POSLOVA INSPEKCIJSKOG NADZORA IZ OBLASTI VETERINARSTVA HNK

Ostali dokumenti

STRATEGIJA RAZVOJA HNK ZA PERIOD 2017.-2020. GODINA
ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH PODRŠKI KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI USLOVE ZA DODJELU NOVČANE PODRŠKE-MODEL KAPITALNIH/INVESTICIJSKIH ULAGANJA-SUBVENCIONIRANJE NABAVKE NOVIH MOTOKULTIVATORA I PRIKLJUČAKA
ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH PODRŠKI KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI USLOVE ZA DODJELU NOVČANE PODRŠKE-ANIMALNA PROIZVODNJA-POTPORA HRANIDBE U OVČARSTVU I KOZARSTVU
ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH PODRŠKI KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI USLOVE ZA DODJELU NOVČANE PODRŠKE-BILJNA PROIZVODNJA-PROIZVODNJA PRESADNICA POVRĆA I LJEKOVITOG BILJA
ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH PODRŠKI KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI USLOVE ZA DODJELU NOVČANE PODRŠKE-BILJNA PROIZVODNJA-PROIZVODNJA POVRĆA U PLASTENICIMA
ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH PODRŠKI KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI USLOVE ZA DODJELU NOVČANE PODRŠKE-BILJNA PROIZVODNJA-PROIZVODNJA MALINE
ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH PODRŠKI KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI USLOVE ZA DODJELU NOVČANE PODRŠKE-BILJNA PROIZVODNJA-PROIZVODNJA SMILJA