NAPUTAK ZA PRIMJENU ZAKONA O ZAŠTITI OBITELJI S DJECOM
ZAKON O ZAŠTITI OBITELJI S DJECOM
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA USTANOVA SOCIJALNE SKRBI HNŽ
PRAVILNIK O SASTAVU I NAČINU RADA LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI HNŽ
NAPUTAK O VOĐENJU EVIDENCIJE O KORISNICIMA I PRUŽANJU USLUGA U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI HNŽ
PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA HNŽ
PRAVILNIK O OCJENJIVANJU SPOSOBNOSTI I RAZVRSTAVANJE DJECE OMETANE U FIZIČKOM ILI PSIHIČKOM RAZVOJU HNŽ
NAPUTAK ZA PRIMJENU ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI HNŽ
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI HNŽ
ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI
ZAKON O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI
ZAKON O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
ZAKON O IZVRŠENJU PRORAČUNA HNŽ ZA 2014. GODINU
NACRT ZAKONA O UPORABI ZNAKOVNOG JEZIKA U HNŽ
ZAKON O GRADNJI
ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU
PREDNACRT ZAKONA O POSREDOVANJU U ZAPOŠLJAVANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI NEZAPOSLENIH OSOBA U HNŽ
PREDNACRT ZAKONA O RADU
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽUPANIJSKOJ AGENCIJ ZA PRIVATIZACIJU
ZAKON O PRIJENOSU POSLOVA INSPEKCIJSKOG NADZORA IZ OBLASTI VETERINARSTVA HNŽ

Ostali dokumenti

STRATEGIJA RAZVITKA HNŽ ZA RAZDOBLJE 2017.-2020. GODINA
ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE-MODEL KAPITALNIH/INVESTICIJSKIH ULAGANJA-SUBVENCIONIRANJE NABAVE NOVIH MOTOKULTIVATORA I PRIKLJUČAKA
ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE-ANIMALNA PROIZVODNJA-POTPORA HRANIDBE U OVČARSTVU I KOZARSTVU
ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE-BILJNA PROIZVODNJA-PROIZVODNJA PRESADNICA POVRĆA I LJEKOVITOG BILJA
ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE-BILJNA PROIZVODNJA-PROIZVODNJA POVRĆA U PLASTENICIMA
ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE-BILJNA PROIZVODNJA-PROIZVODNJA MALINE
ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE-BILJNA PROIZVODNJA-PROIZVODNJA SMILJA