ZAKON O NAČINU OZNAČAVANJA I EVIDENTIRANJU NASELJENIH MJESTA, ULICA, TRGOVA I KUĆNIH BROJEVA HNŽ
ZAKON O PRUŽANJU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI HNŽ
ZAKON O CESTOVNOM PRIJEVOZU NA PODRUČJU HNŽ
ZAKON O AKADEMIJI ZA ZNANOST I UMJETNOST HNŽ
ZAKON O VODAMA HNŽ
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽUPANIJSKIM MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA ŽUPANIJSKE UPRAVE
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA S TARIFOM
ZAKON O JAVNO – PRIVATNOM PARTNERSTVU
ZAKON O UPRAVNIM PRISTOJBAMA SA TARIFOM UPRAVNIH PRISTOJBI HERCEGOVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE
ZAKON O NOVČANIM POTPORAMA U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI I PREHRAMBENO PRERAĐIVAČKOJ PROIZVODNJI
ZAKON O IZVRŠENJU PRORAČUNA HNŽ ZA 2013. GODINU
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI HNŽ
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA HNŽ
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTICAJU RAZVITKA MALOG GOSPODARSTVA I ZAŠTITI TRADICIONALNIH DJELATNOSTI (OBRTA) HNŽ
ZAKON O KONCESIJAMA HNŽ
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA HNŽ
ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O RUDARSTVU HNŽ
PRIJEDLOG NACRTA ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE HNŽ
Z A K O N O FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
ZAKON O ZAŠTITI OKOLIŠA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Ostali dokumenti

STRATEGIJA RAZVITKA HNŽ ZA RAZDOBLJE 2017.-2020. GODINA
ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE-MODEL KAPITALNIH/INVESTICIJSKIH ULAGANJA-SUBVENCIONIRANJE NABAVE NOVIH MOTOKULTIVATORA I PRIKLJUČAKA
ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE-ANIMALNA PROIZVODNJA-POTPORA HRANIDBE U OVČARSTVU I KOZARSTVU
ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE-BILJNA PROIZVODNJA-PROIZVODNJA PRESADNICA POVRĆA I LJEKOVITOG BILJA
ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE-BILJNA PROIZVODNJA-PROIZVODNJA POVRĆA U PLASTENICIMA
ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE-BILJNA PROIZVODNJA-PROIZVODNJA MALINE
ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE-BILJNA PROIZVODNJA-PROIZVODNJA SMILJA